فهرست پروژهابه شماره ۳۰۰ خیابان فرانت خوش آمدید

از هم اکنون با من تماس گرفته تا در جریان آخرین اخبار و تغییرات این پروژه قرار بگیرید. در صورت تمایل نام شما در لیست اختصاصی تیم ما ثبت شده و شما قادر به خریداری قبل از عموم خواهید بود.
 

مهندس امید ولی نسب     ۸۰۰۰-۵۰۵-۴۱۶
:نفر اول فروش درپروژه های

 

  • REPUBLIC
  • THREE HUNDRED
  • GRAND TRIOPH Commercial
  • MERIDIAN I

 

Omid Valinasab (Tridel VIP agent)
416-505-8000
Omid@trebnet.com

 

Illustration is artists concept. Sizes and specifications are subject to change without notice. E. & O.E. October 1, 2008

 

Hullmark